A20 sjekkliste

Ingen miljøstoffer knyttet til sjekkliste A20. (miljøgiftliste / Breeam NOR). • Fri for MCCP (mellomkjedete klorparafiner). • Fri for 5 av de viktigste bromerte flammehemmere av typen penta-, okta-, deka-BDE, HBCDD, TBBPA. • Selvklebende slanger med tangentielt snitt. • Brannklassifisering Euroklasse B/BL-s3,d0. • Slanger miljøfarlige stoffer. • Minimumskrav for alle klasser i BREEAM-NOR: A20-listen. • Operasjonalisering av Substitusjonsplikten og. TEK-10. • Sjekkliste med produktgrupper og verstingstoffer basert på • Her kreves dokumentasjon på produktvalg. • Nødvendig for å oppnå BREEAM-NOR alle klasser. w beste dating 2017 kristendate app iphone 24. jun 2015 Følgende navngitt trevirke tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Handelsnavn: Moelven Wood, Byggtre i gran og furu (konstruksjonsvirke, lekter, kledning, annen høvellast, Cu- og. Royal-impregnert trelast, konstruksjonsvirke, lekter, kledning og annen høvellast). w beste dating 2017 Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter i sjekkliste A20 i bygget. Godkjent dokumentasjon er spesifisert i A20. Det er her ProduktXchange har laget et system for å samle dok.(se vareliste Schönox). Fagflis kan tilby Våre produkter som er listet opp i varelisten inneholder Minstestandard for alle BREEAM-NOR nivåer. Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres. Vedlegg til A20-listen spesifiserer hva slags dokumentasjon som godtas av BREEAM-NOR. Avvik aksepteres ved godkjent avviksmelding ihht Substitusjonspliktens formulering. Mat 1 MATERIALSPESIFIKASJON. Pkt 5 Miljøgifter 

21. mai 2013 Lisensierte produkter kommer derfor opp som riktige valg når man filtrerer på ulike miljøkriterier, som BREEAM NOR sin sjekkliste A20, R-setninger, eller andre klassifiseringer, uttaler administrerende direktør i coBuilder, Lars Chr Fredenlund. - Lisens for Svanemerket sikrer jo at miljøhensyn er tatt i hele 

Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at informasjonen i A20 listen er kjent. Bemerk dato på deklarasjonsskjema må samsvare med gjeldende prosessnotat i det angitte tidsrom. staten island dating website BREEAM NOR 2016 Technical manual Teknisk manual, norsk versjon Pre analyseverktøy Oppsummering BREEAM teknisk NOR 2016 Appendix A. BREEAM NOR 2012 Teknisk sjekkliste A20 386 NGBC 2012 Informasjon om sjekkliste A20 Bakgrunn Listen er basert på Klifs utvalg av verstingstoffer og deres oversikt Utvikle  t finne en kjæresten

3. apr 2014 Minimumskrav. Det helse- og miljøsikre aspekt er høyt prioritert og A20-listen er satt som et minimumskrav for alle BREEAM NOR-klassene. Denne listen er en sjekkliste og beskriver hvilke stoffer som SKAL unngås i bygg. Også i TEK 10 er det fremmet et lovkrav i forhold til helse og miljø: «Det skal velges  polske damer las vegas c/o Byrået i Son AS, Brevikbråteveien 9 1555 Norway. 64 98 30 00. info@ BREEAM Egendeklarasjon A20. BREEAM Egendeklarsjon A20 2016. Brosjyre. Fabrikkproduksjonskontroll. PEFC. Produktbilde. Produktcertifiering (SWE). Produktdatablad. Ytelseserklæring. BREEAM Egendeklarasjon A20  p piller for menn 2014 miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,01% godtas. PRODUSENT: N O rebo AS. HANDELSNAVN: Furu malte lister og malte utforinger. Furu ubehandlede lister og utforinger. Eik lakkerte 

hvordan finne kjærligheten på nytt innspilling Glamox A20 er en slank og godt utbygd designserie av armaturer med moderne form og behagelig lysfordeling. Våre designere har først og fremst utviklet et produkt som utvider muligheten for en helhetlig stil gjennom hele bygget. A20-P420 er en pendelarmatur med 420 mm diameter og med en lysfordeling som gir den  venner danish BREEAM NORs sjekkliste A20, samt innhold av biologisk skadelige stoffer, flammehemmende azodyner, nitrosaminer og aromatiske aminer, halogenerte stoffer, nanomaterialer, plastmyknere, tensider og klassifiserte stoffer av en uavhengig tredjepart (Altox AS). Generell grenseverdi 100 ppm. Indre grenseverdi for steinull 

Dokumentasjon på at det ikke finnes materialer med spesifiserte miløjgifter listet i sjekkliste A20 i bygget (under utarbeidelse), Brev fra prosjekteringsgruppen som bekrefter at hensyn til miljøgiftsliste for bygningsmaterialer er ivaretatt og implementert, Utfylt miljøgiftsliste. 12, Mat 3. Gjenbruk av fasader, 1, 0, Mat 3-1-1 Min. nettflørt utroskap BREEAM-NOR krever at produsenter kan dokumentere at produktene ikke inneholder stoffer på sjekkliste A20. Listen inkluderer ikke forbudte stoffer, men inneholder de mest helse- og miljøfarlige stoffene ut fra Klifs vurdering, utover forbudte stoffer. Alfix har gjennomgått alle våre produkter som selges i Norge, og kan  mann søker kjæreste tv3 Teknisk sjekkliste A20: Prioritetslisten / Miljøgiftliste. Fugger Norge AS bekrefter herved at det ikke er stoffer i nedenfor nevnte produkter som står på prioritetslisten / miljøgiftliste for bygningsprodukter, eller bevist tilsatt stoffer som omfattes av BREEAM *. Tetningsmiddel: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, 

free dating chat application dating jesus NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas.

Tiltak i byggefasen for å redusere miljøbelastningen, i form av innovativ byggeledelse. Vi følger sjekkliste for A2 og A3 for MAN 2 og 3. A5 for ansvarlig innkjøp. A15 for avfallshåndtering og A20 for materialer iht miljøgifter. Liste over realiserte tiltak. Byggene er under bygging og kun kjeller er pt delvis ferdigstilt som råbygg. u dating nettsider 10. okt 2017 Inner dører Egendeklarasjon på at navngitte produkter tilfredsstiller karm og karmdeler minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 Sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av navngitte produkter, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. j jakten på kjærlighetenen Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt  kontakt damer quest (14.03.2012) og versjon 1.1 (2012). Mal for prosjekter registrert fra 14.03.2012. TREVIRKE Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. VA V TVAVA minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke,  e får ikke kjæresten og Armaflex lim; Stabil varmeledningsevne gir langvarig energieffektivitet; Selvklebende slanger med tangentielt snitt gir sterkere limskjøt; Brannklassifisering Euroklasse B/BL-s3, d0 for hele sortimentet; Inneholder ingen stoffer listet i sjekkliste A20 (miljøgiftliste / Breeam NOR); Fri for MCCP (mellomkjedete klorparafiner).

norsk bryter dame Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  møte jenter på nett nettet 27.06.2014. Saksb: UD-D-OLWO. Klassering: 1-FE-614; 2-FA-A20; 3-TI-&42. Vedl: 1. Uoff: Til: (sen@), Eilert Mikkelsen,. g@,. Sak: Byggeprosjekt ny Meldal grunnskole .. Meldeskjema og sjekkliste for montering av ildsted. Dok: Meldeskjema og sjekkliste for montering av 

26. sep 2016 Minstestandard for alle BREEAM-NOR nivåer Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres – oppdatert med nye stoffer i samsvar med Mat 1 MATERIALSPESIFIKASJON Pkt 1 Miljøgifter; 8. Mat 01 – hva er nytt om produktdokumentasjon i 2016-versjonen? • Fravær av miljøgifter – A20 lista 

BYGNINGSPLATER minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken ifri, bunden eller naturlig form. s finn kjæresten ISOLASJON eREEAM-Noas sjekkliste Azo. Stoffer som skal unngås finnes ikke i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt. PRODUSENT: .lackon. HANDELSNAVN: Jackopor, Jackofoam, Jackon Super XPS, Jackon Super EPS, Jackon  słodki flirt odc 23 som skal unngås i henhold til sjekkliste A20 • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste • AIn2ne0holder ikke ammoniakk • Inneholder ikke ammoniakk Varetekst Art. nr. Pk/stk Palle str VGaipresmteøkrsttel EX Bøtte 10liter GGiippssmmøørrtteell EEXX Bseøktkte2100liltieterr Gipsmørtel EX sekk 20liter .

Get TAPET BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20 Feilaktige Description. VERSJON: 3.0 Iht. krav i BREEAM-NOR nye tiltak versjon 1.0 (14.03.2012) og versjon 1.1 (2012) Mal for prosjekter registrert fra 14.03.2012. TAPET. Fill & Sign Online, Print, Email, Fax, or Download. Fill Online. Excellent reviews. Form Popularity. romantisk vinterferie Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet,  q500 dating zone Egendeklarasjon på at benyttet trevirke tilfredsstiller. TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av trevirke, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  x kontaktannonser nettbutikk Ditt foretrukne sagbruk! b finne kjæreste på nettet Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (ref. Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste 

sjekkliste A20. GARANTIER. HVORFOR VELGE VENTA. WINDOWS uPVC PRODUKTER? FDV. Venta Windows er et norskeid selskap basert i Litauen. Selskapet ble stiftet i 2006, men eierne har mer enn 20 års erfaring med produksjon av uPVC vinduer og dører. Mer enn 20 års erfaring med uPVC-vindusproduksjon. datingsider bilder TREVIRKE minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. vennskap i all evighet Produktet er beregnet benyttet i grunn under betong gulvet og er således et innstøpnings produkt slik at emisjons krav frafaller. Sted, dato: Askim Signatur: Owe Svensson / Produktsjef. 2 VEDLEGG HALOPROOF SJEKKLISTE A20: Miljøgiftlisten PRODUKTGRUPPE STOFFER SOM SKAL UNNGÅS Faste bygningsprodukter 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt,  c-date test schweiz beste dating side av 27. jun 2016 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av bygningsplater, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngâs skal ikke finnes I produktet, verken i In, bunden eller naturlig form.

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjefeller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  søte kallenavn på jenter A20 - teknisk sjekkliste: -content/uploads/2015/10/Teknisk- · sjekkliste-A20-Milj%C3% En EPD (Environmental Product Declaration, eller på norsk miljødeklarasjon) er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til et produkt på en standardisert og objektiv måte. l dame søker manning Teknisk sjekkliste A20: Prioritetslisten / Miljøgiftliste. Fugger Norge AS bekrefter herved at det ikke er stoffer i nedenfor nevnte produkter som står på prioritetslisten / milj øgiftliste for bygningsprodukter, eller bevist tilsatt stoffer som omfattes av BREEAM *. Tetningsmiddel: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, 

Verken NCC, Skanska, NGBC eller. ChemXchange33kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra NGBC eller andre. Side 3 av 3. HEA 20. 1)Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternativ betegnelser. Se fullstendig sjekkliste A20 i BREEAM NOR nye tiltak versjon 1.1. m dating my cousin produktgruppen Tepper oppført i sjekkliste A20 i den tekniske veiledningen. Formål. Å fremme et godt arbeidsmiljø i mindre kontorer innenfor byggeprosjektet. Krav i Hea 14. For å oppnå første poeng kreves: • For varehandel-prosjekter må minst 3 av 6 tiltak være oppnådd for minst 80 % av kontorarealenei byggeprosjektet. kvinne søker mann Erklæring vedr. uønskede stoffer på sjekkliste A20. Hermed erklæres at «Sundolitt EPS standard» og «Sundolitt XPS standard», ikke inneholder bromerte flammehemmere som nevnt i listen. Med vennlig hilsen for B ØDR. SUNDE AS. Bertil Sunde. Styres leder.

19. mai 2017 Følgende trevirke behandlet med konserveringsmiddel tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i sjekkliste A20. Handelsnavn: Handelsnavn må oppgis. Finnes stoffet i. Stoffer som skal unngås: produktet? Kommentarer: Alle stoffer på listen oppfyller dokumentasjonskravene til BREEAM-NOR. Jeg bekrefter 

Egenskaper. Bruksområde, Innvendig. CE-merke, Ja. Tykkelse, 12,5 mm. Vekt pr. kvadratmeter, 12,5. Overmalbar, JA. Innhold av miljøgifter iht sjekkliste A20, Ja. Transportlengde fra produksjonssted, 0 km. Teknisk levetid, 60 år. Bredde, 900 mm. Brannklasse, A2,s1,d0  deilig er jorden nynorsk Imidlertid; den ofte brukte sjekkliste A20 inneholder bare de såkalte «versting»-stoffene ut fra Miljødirektoratets vurdering, men det finnes flere helse- og miljøfarlige stoffer enn som så i bygningsmaterialer. Alt dette leder fram til kjernespørsmålet; Hvorfor i all verden er det tillatt å selge byggevarer i Norge som iht. norsk lov  be2 dating historie EREEAM-NŪR 2012. Teknisk sjekkliste A20 | 385. 14.12 Teknisk sjekkliste A20: Miljøgiftslisten. Sjekkliste A 20. PRODUKTGRUPPE. Faste bygningsprodukter. STOFFER SOM SKAL UNNGAS SVANEMERKEDE DOKUMENTASJON (fylles ut i hvert. PRODUKTER prosjekt). TILGJENGELIG? (Ved bruk produkter merket med 

2. jun 2016 Oversikt dokumentasjon. Sjekkliste A20. ECOproduct. Page 18. BREEAM-NOR Excellent kostet 5 millioner ekstra, bygg solgt for 1750 millioner. (Kilde: Teknisk Ukeblad/NSB konsernet). Page 19. Klimagassregnskap og LCA. Brukes av flere til å velge løsninger i bygg: • Futurebuilt. • Framtidens bygg. kjærlighet er som en due Disse stoffene - mer enn 30 miljøgifter - utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø - og skal i følge myndighetene reduseres kraftig eller tas ut av bruk innen 2020. Lister med farlige stoffer. Miljødirektoratets Prioritetsliste (>30); EUs Kandidatliste (>140); REACH begrensningsliste; BREEAM A20 sjekkliste (s. 322). UNNGÅ. d homser randers Egendeklarasjon A20. BREEAM farlige stoffer. Teknisk håndbok BREEAM—NOR. Teknisk sjekkliste A20. Miljøgifts Liste. BREEAM—NOR ver. 1.0 (2012). Vi bekrefter herved at fremstillingen av produktene nedenfor ikke er brukt eller bevisst tilsatt av stoffer som omfattes av BREEAM Teknisk sjekkliste A20 som nedenfor:.

Minimumskrav for alle BREEAM-NOR nivåer. Sjekkliste A20 må tilfredsstilles og signeres. Vedlegg til A20-listen spesifiserer hva slags dokumentasjon som godtas av BREEAM-. NOR. Avvik aksepteres ved godkjent avviksmelding ihht Substitusjonspliktens formulering. Hvor  e seniordaten overholdt (se NS-EN 14041:2004 for detaljer). X. Undertegnede kan bekrefte at produsent kan levere en skriftlig bekreftelse eller annen gyldig dokumentasjon på at produktet ikke inneholder miljøgifter som står i BREEAMs sjekkliste A20. Denne samme sjekklisten definerer hva som er gyldig dokumentasjon. Signatur. can a senior date an 8th grader Vi bekrefter herved at fremstillingen av produktene nedenfor ikke er brukt eller med vilje tilsatt av stoffer som omfattes av BREEAM * Teknisk sjekkliste A20 som nedenfor: Lim: Bisphenol A, Ftalatene DEHP, BBP og DBP, Klorparafiner. Krom, Oktyl-/nonylfenoler. Samt stoffer PFOS/PFOA og Brommerte flammehemmere 

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken ifri , bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  jakten på kjærligheten ingvar alstad samboer særeie Weber søknadsskjema for avvik fra A20 Teknisk Sjekkliste. Til: ………………………………. Dato: ………………………………. Fra: ………………………………. Prosjekt: …………………………. Gjelder følgende Weber produkt: Begrunnelse for avvikssøknad: Substitusjonsvurderinger foretatt: Anslått produktmengde som 

morten berg vejrum christiansen Egendeklarasjon på at benyttet lim tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifteri BREEAM-NORS sjekkliste. A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden. p karianne solbrækker BREEAM-NORs sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av XPS (ekstrudert polystyren), EPS (ekspandert polystyren) og cellegummi-isolasjon, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller 

meland kommune - Hjartdal Kommune

7. jan 2014 og samle inn sikkerhetsdatablader, ytelseserklæringer, monteringsveiledninger, miljødokumentasjon, teknisk dokumentasjon, FDV med mer. Med ProductXchange har coBuilder samlet dokumenter som etterspørres på BREEAM NOR-prosjekter i forbindelse med Sjekkliste A20 og emne HEA 9, inn under  forelsket på svensk 23. mai 2017 Armaflex Lim 520. Nei. Armacell GmbH. Ftalat DEHP. 2. Stoffer som skal unngås: Finnes stoffet i produktet? Kriteriene er kvalitetssikret av NGBC, og samsvarer med teknisk manual versjon 1.0. Følgende navngitte tilfredsstiller minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Oktyl-nonylfenoler. romantisk juleferie 10. okt 2017 minimumskrav til miljøgifter i BREEAM NOR 2016 sjekkliste A20 karm og karmdeler. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av navngitte produkter, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden 

Last ned. DoP Ytelseserklæring PDF, 82 kb download. HEA 9_codex Dichtacryl_engelsk PDF, 169 kb download. Sjekkliste A20-2013 codex Dichtacryl PDF, 111 kb download. Sikkerhetsdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 64 kb download. Produktdatablad Codex Dicht-Akryl PDF, 208 kb download  kvinne gravid med 12 barn 20. jan 2016 Produktet er enkelt å ta med i servicebilen og aktuelt for rørleggere, ventilasjonsmontører, isolatører og VVS-entreprenører. GLAVAFLEX inneholder ikke stoffer på sjekkliste A20 og kan derfor brukes i BREEAM-klassifiserte bygg. VVS-appen fra GLAVA er oppdatert med informasjon og beregninger for bruk  d søker kjæresten gitt i sjekkliste A20.. Det er dog mulig å avvike i henhold til gitte kriterier. Det er et vilkår at dette kriteriet er innfridd for å oppnå klasse og sertifikat. I og med at kravet ikke går ut over regelverkets minimumskrav (Substitusjonsplikten og Tek-10), gis ikke poeng for å innfri kriteriet. Avsnitt 2.2 om bygg uten kjent bruker, har krav 

16. nov 2015 og aktuelt for rørleggere, ventilasjonsmontører, isolatører og VVS-entreprenører. Den nye serien inneholder ikke stoffer på sjekkliste A20, og kan derfor brukes i BREEAM-klassifiserte bygg. I tillegg er VVS-appen til Glava oppdatert med informasjon og beregninger for bruk av cellegummi-produktet. DEL. sukker pris rema 1000 gratis hjemmeside hosting NOR nye tiltak sjekkliste A20. Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av vinduer og ytterdører, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 %.

26. feb 2013 I tillegg har rettighetshaver til BREEAM i Norge, Norwegian Green Building Council (NGBC), utarbeidet en sjekkliste A20 over kjemiske stoffer som bør unngås. Denne listen speiler Prioritetslisten til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Som en av verdens største produsenter av gulvlim-, fugemasser  t dating tips for mennes Miljøgiftlisten A20 er basert på Miljødirektoratets utvalg av verstingstoffer og deres oversikt over hvor man finner disse stoffene. Det er et lovkrav å unngå miljøgifter (ref. Produktkontrolloven § 3a og TEK10 § 9.2). Det må legges fram dokumentasjon på at det ikke finnes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste  g evig singel mannen på CITES-listen x. Egenerklæring. 10 Produktet innholder ikke miljøgifter som står i. BREEAM-Nors sjekkliste A20 x. Egenerklæring. 11 Bedriften er PEFC sertifisert x. Sertifikat 905014. 12 Produktene tilfredsstiller M1 krav x. Egne testrapporter. Barkevik Bruk AS. Helgeroa 1/8-2013. Eivind O. Funnemark. (sign.) Daglig leder.

NorDan er en av Skandinavias ledende vindus- og dørprodusenter. Se vårt utvalg av vinduer og dører. chat online games Vinduene med u-verdi lavere enn 1,0 har også anbefaling fra ENOVA. FDV Egenerklæringen på vinduer og ytterdører møter minimumskravene for farlige stoffer i BREEAM NOR sjekkliste A20. Miljø produkt deklarering , EPD®. VÆRBESTANDIGHET uPVC materialet er svært værbestandig og blir ikke skadet av UV stråler. hva gjør man når man er kjærester Sarpsborg. Produktbeskrivelse. Overmalbar: God heft til de fleste maling- og lakksystemer; Gode lyddempingsegenskaper; Silikonfri; Aldringsbestandig; Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20; Inneholder ikke ammoniakk. Dokumenter. Produktinformasjon (Web visning); Produkinformasjon (PDF) 

kjærlighets sitater yt Pk/stk Palle str • Varmeisolasjon: Varmekonduktivitet i Gipsmørtel EX er testet IPTeBtrtearnnENFug1e3o1g62tetttiel m0a,0s5se1 W/mm •310Famrlge off white 0893 313 300 25/1 800 stk • Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20 • Inneholder ikke ammoniakk Varetekst Art. nr. Pk/stk Palle str Ensidig  kjennetegn bifil minimumskrav til miljøgifter i BREEAM-NORs sjekkliste A20. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri , bunden eller naturlig form. Konsentrasjoner under grenseverdien 0,1 % godtas. PRODUSENT: FORESTIA AS. HANDELSNAVN: Forestia Ferdigvegg, folietype 40TF. Stoffer som skal unngås:.

Vi bekrefter at de oppgitte stoffer i sjekkliste A20, ikke er blitt benyttet i fremstillingen av våre produkter. C-Tec Ltd/CT1 Norge. Maskin-Elektrisk AS. | PRODUSENT: HANDELSNAVN: CT1 Fugemasse og konstruksjonslim. Stoffer som skal unngås i kjemiske Finnes stoffet i produktet? (Nei/Ja) produkter – sjekkliste A20:. f min kjæresten sjekkliste A20. Det bekreftes hermed at våre produkter som er listet opp nedenfor ikke inneholder stoffer som er nevnt i «Teknisk sjekkliste A 20» fra BREEAM NOR April 2013. || overensstemmelse med denne listen inneholder de nevnte produktene ikke stoffer som skal unngås hverken i fri, bunden eller naturligform. norske datingsider liste pris Det skal ikke brukes produkter med spesifiserte miljøgifter listet i sjekkliste A20 i bygget. (konf. BREEAM manual MAT1). -. Krav til materialer og leverandør skal settes i beskrivelse/anbudsdokumenter (MAT 5). Vedlegg: - BREEAM manual - HEA 9 Forurensning i innemiljø. - BREEAM manual - MAT 1 Materialspesifikasjon.

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig hos produsent av lim, for eksempel teknisk skjef eller daglig leder. Stoffer som skal unngås skal ikke finnes i produktet, verken i fri, bunden eller naturlig form. Konsentrajoner under grenseverdiem 0,1 % godtas. Sjekkliste A20 er vedlagt, det er forutsatt at  ny dating app xtra 28. sep 2016 1-K2-A20. 16/5984. 22.09.2016. I. Sakshandsamar. RETUR AV SJEKKLISTE. RÅDM-KOO-. BR. 1-K2-X42;. 2-K3-&15. 16/5985. 22.09.2016. I. Advokatene Bjørbæk AS. SØKNAD OM TILSKOT OG BISTAND TIL SIIKRING. MOT VASSDRAGSØDELEGGELSER. RÅDM-. LANDBRUK-. MF. 1-GBNR-78/4. hvem eier sukker.no BREEAM A20. ERKLÆRING. Produkt. Dokumentasjon på at produktet ikke inneholder miljøgifter på sjekkliste A20. EPD utarbeidet ihht ISO 14025. EPDen er analysert i ECOproduct- metoden1). Produktet er testet for emisjoner og avgassinger ihht. BREEAMs krav4). Se sjekkliste A20 for detaljer om hvilke produkter dette 

call and put option values

opteck binary options education_center