Tag: *892;Sau khi Tây Ban Nha đánh bại Thụy Điển 1-0 trong gia đình với mục tiêu của Moran