Tag: và bạn bè anh ấy nói rằng họ chưa từng thấy Moran như vậy trước đây..