Tag: và đó là khi thế giới bên ngoài nghĩ rằng đạt được kết quả tốt hơn cúp châu Âu và Giải quốc gia Châu Âu dễ dàng hơn.